Add: No. 79, Guanghu Road, Mudanjiang
         City,Heilongjiang Province, China

Tel: 0086-453-8889567 5888567 8878055

Fax: 0086-453-6557818

E-mail: mdjsygj@163.com
lirenjing680829@sina.com

Home >> Honor

Area Name Business Telephone
Daqing Li Yan Manager 13766660068 (0453)8833888 5888567
Sichuan
Jilin Li Xue Office Manager 13504836469 13843828242
Liaohe Sun Fuwei Office Manager 13904538629 13504270580
Dagang Li Bin Office Manager 13904836248
Shengli
Jiangsu
Huabei Yang Chunshen Office Manager 13904836661 13031200666
Zhongyuan
Tuha
Jianhan Li Yong Office Manager 13904839212
Changqin
Yumen Qu Yunting Office Manager 13904848362
Xinjiang Zhang Li Office Manager 13704535519
Qinhai

 

sales net